top of page

Chúng tôi hổ trợ kết nối các công ty Hoa Kỳ và Việt Nam xây dựng và hình thành các chuỗi giá trị và các mối liên hệ có tầm nhìn về thị trường toàn cầu, trong các lĩnh vực công nghệ và sản xuất mà hai bên có thế mạnh và có tính bổ trợ cho nhau. 

 

Các dịch vụ của chúng tôi có tính cách tăng tốc độ các cuộc đàm phán hợp tác, đơn giản hóa hoạt động sản xuất và giảm thiểu rủi ro cho thương hiệu và trong phương thức giao dịch.

Trong năm 2018, chúng tôi có một số sản phẩm gốc sinh học, sản xuất tại Mỹ trong các lãnh vực bảo vệ thực vật, thủy canh, phân bón.  Nếu quý công ty có nhu cầu, xin liên lạc (832) 377.0010 hoặc e-mail info@nevolvia.com.   Chúng tôi cũng có thể thiết lập các mối quan hệ song thương thích hợp kế hoạch và mô hình kinh doanh của quý công ty.  

bottom of page